İk Gazetesi

erdemreklam
0212 296 9558 erdemreklam Aralık 4, 2013 21:58

İk Gazetesi

Özet

  • Burası hangi bölüm? Text Highlights

Gazete İlanı

Gazete İlanı “Geniş kitlelerle haberleşmek ve hedef gruba istenilen mesajı iletmek amacıyla, yazı ve resimle oluşturulan reklam yoludur”. İlanlar, yazılı basının en büyük gelir kaynağını oluşturur. İlanların tercih edilme nedenlerinin başında ekonomik oluşu ve kitlelere ulaşımındaki kolaylık gelir.

İlanların etkili olabilmesi için şu faktörlere dikkat edilmesi gerekir:

  • İlanın içeriği
  • İlanda kullanılan anlatım biçimi
  • İlanın tasarımı
  • İlanın sergileneceği yer

 

Daha açıklamalı bir ifadeyle ilanların etkisi; ne söyleneceği, nasıl söyleneceği, iletinin nasıl dikkat çekici hale getirileceği ve ilanın nerede sergileneceğine bağlıdır.

İlanın içeriği: İlan planlanırken neleri içereceğinin bilinmesi gerekir. Çünkü gereğinden az bilgi verilirse okuyan eksik ileti alacak, gereğinden fazla bilgi verilirse iletiyi tam olarak algılayamayacak ve ilgi yitirilecektir.

İlan hazırlamak için ilk iş, aktarılması istenilen bilgiyi tam olarak tanımlamaktır. İlanı etkili kılmak
için yazımına veya ilanın tasarımına başlamadan önce dikkat edilmesi gereken önemli noktalarla ilgili bir liste çıkarılmalıdır.

İlan yazılmadan önce hazırlanan taslakta önemli bilgilerin yazılıp yazılmadığı, gereksiz ayrıntılara
yer verilip verilmediği kontrol edilmelidir.

Anlatım: Ne yazılacağına karar verildikten sonra nasıl yazılacağı belirlenmelidir. Doğru anlatım tarzını seçmek için öncelikle hedef kitlemizin özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Hedef kitlenin eğitim düzeyi, tutumları araştırıldıktan sonra en etkili ifade tarzı kullanılmalıdır. İlanlarda iletiyi etkili biçimde ulaştırabilmek için en kısa ifadeler seçilmelidir.

Tasarım: İlanda ne söyleneceği ve nasıl söyleneceği iyi bir tasarımla aktarılmadıkça ilanın başarılı olması beklenemez. İlanın tasarımı planlanırken başlık açık ve net olmalı, önemli görülen sözcük ve satırlar göze çarpacak şekilde yazılmalı resim ve karikatürle desteklenmelidir.
İlanın sergileneceği yer: En iyi şekilde hazırlanan ilan bile doğru yerde sergilenmezse amaçlanan etkiye ulaşılamaz. İlan ile çok geniş halk kitlelerine ulaşılmak isteniyorsa ulaşılmak istenen hedef kitlenin tercih ettiği medya kuruluları seçilmelidir.
İlanların hedef gruba ulaştırılmasında gazete ve dergiler yaygın olarak kullanılan araçlardır.

Günümüzde en çok kullanılan iletişim araçlarından internet de buna eklenmiştir. Sosyal yaşamda önemli bir yere ve etkiye sahip bu araçlar geniş kitlelere ulaştıklarından ilanların çok sayıda kişiye ulaşmaları bakımından son derece önemlidirler.

İlan ve reklamlar Belediye Gelir Kanunu’na göre vergilendirilir. Bu kanunun ilan ve reklam vergisi maddesine göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklam vergiye tabidir.
Bu Kanunda Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar, her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar, gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar vergiye tabii değildir.

Tarihte belirlenen ilk gazete ilanı, 1525 yılında Almanya’da yayınlanan bi

erdemreklam
0212 296 9558 erdemreklam Aralık 4, 2013 21:58
erdemreklam-tlfsd