Beylikdüzü İlan Bürosu

editor
0212 296 9558 editor Aralık 10, 2014 12:18

Beylikdüzü İlan Bürosu

Beylikdüzü Tarihi

Beylikdüzü’nün eski ismi bahçe anlamına gelen “Gardan”dır. Bu bölge tarihte üzerinde pek çok medeniyeti barındırsa da yakın zamana baktığımızda özellikle 1924 yılına kadar Rumların izleri görülmektedir. Burada yaşayan Rumlar bu tarihten yani, Kurtuluş Savaşından hemen sonra Yunanistan’da yaşayan Türklerle nüfus mübadelesine tutulmuşlardır. Ve buraya mübadele ile gelen Türkler yerleştirilmeye başlanmıştır. 

Bölgeden Rumların ayrılması üzerine köye yeni bir isim verilmeye karar verilmiş, bunun üzerine köyün doğal iklimine çok kolay ayak uyduran kavak ağaçlarının yoğunluğu nedeniyle “Kavaklı” adı verilmiştir. Bu köy uzun zaman Çatalca’ya bağlı kalmıştır. Kimi söylentilere göreyse, şimdi yüksek yapılarla kaplanmış olan bu düzlükte, geçmişte sultan ve yakınları avlanırmış. Ve/yada padişah ordusuyla sefere çıkarken sefer dönüşü bu düzlükte otağını kurup konaklarmış. Dolayısıyla bu düzlüğe “Beylikdüzü” adı verilmiş. 

Beylikdüzü özellikle 1999 Marmara Depremi sonrasında eski ve çürük yapılardan kaçıp Beylikdüzü’ne taşınan İstanbullular ile büyük bir göç almış ve büyümeye başlamıştır. Metrobüs inşaatı ile ikinci göç dalgasına uğramıştır. Beylikdüzü’nün nüfusu göç ile oluştuğu ve nispeten yeni kurulmuş bir yerleşim yeri olduğu için her geleni kucaklayan ve sınflaşmanın olmadığı dinamik bir semt karakterine sahip olmuştur. Beylikdüzü’nün popüleritesi son zamanlarda çok artmış ve nitelikli konut yatırımının çekim merkezi haline gelmiştir. Beylikdüzü İstanbul’da en fazla prim yapan bölge olarak yatırımcısına en çok kazandıran ilçe olmuştur. Beylikdüzü ilçesi 10 mahalleden oluşmaktadır.

Adnan Kahveci

İdari sınırlarına bakıldığında güneyinde Dereağzı ve Kavaklı güneybatısında Gürpınar; doğusunda Cumhuriyet ve Barış batısında Büyükçekmece ilçesine bağlı Pınartepe kuzeyinde ise yine Büyükçekmece ilçesine bağlı Cumhuriyet mahalleleri bulunmaktadır.

Barış

İdari sınırlarına bakıldığında güneyinde Kavaklı; batısında Adnan Kahveci; doğusunda Yakuplu kuzeybatısında Büyükşehir; kuzeyinde ise Esenyurt ilçesine bağlı Haramidere mahalleleri bulunmaktadır.

Büyükşehir

İlçenin yüzölçümün bakımından en küçük mahallesi olan Büyükşehir’in idari sınırlarına bakıldığında güneyinde ve doğusunda Barış; batısında Cumhuriyet kuzeyinde ise Esenyurt ilçesine bağlı Haramidere mahalleleri bulunmaktadır.

Cumhuriyet

İdari sınırlarına bakıldığında güneyinde Barış; batısında Adnan Kahveci doğusunda Büyükşehir kuzeyinde ise Esenyurt ilçesine bağlı Haramidere mahalleleri bulunmaktadır.

Dereağzı

İdari sınırlarına bakıldığında kuzeyinde Adnan Kahveci; batısında Gürpınar doğusunda Kavaklı ve güneydoğusunda Sahil mahalleleri güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır.

Gürpınar

Gürpınar’ın tarihi, Bizans İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. Gürpınar’ın bu dönemdeki adı,  “Aresoú” olarak geçmektedir. 

Bizans döneminden Yunanistan ile yapılan mübadele yıllarına kadarki süreçte, yerli halkı oluşturan Gürpınarlılar tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlar ve yaşamlarını birbirlerinden ayrı yerlerde dağınık yerleşim biçiminde sürdürmüşlerdir. Mezra şeklindeki bu eski yerleşimlerden birkaçı, bugünkü Ketengölü ve Pırafça mevkiilerinde idiler. Gürpınar’da meyve ve sebze tarımının yanı sıra bağcılık oldukça gelişmiş durumdaydı. Mübadele sonrası itibariyle, bugünkü köy merkezinden güney sahiline kadarlık bir alan, neredeyse tamamen bağla kaplıydı.

Çok eski dönemlerde köyün arazisine dağınık yerleşmiş bulunan yöre insanına deniz eşkiyaları rahat vermiyordu. Mübadele öncesinden kalan yaygın söylenceye göre, bu duruma bir çare olarak, yardımseverliğiyle meşhur Ana Ayşe adıyla anılan bir kadın, köy halkının günümüzdeki yerleşim merkezinde toplanmasını sağladı. Böylece yöreye giden insanlar “Ana Ayşe’ye gidiyorum” der olmuşlardı. Zamanla Ana Ayşe sözcüklerinin, “Anarşe” halini aldığı rivayet edilir. Cumhuriyet öncesi dönemde Marmara sahillerinin büyük bir kısmında Rum halk yaşıyordu. Bu dönemde Gürpınar’da Müslüman bir azınlık da yaşamaktaydı. Köyde daha sonra çoğunluğu oluşturacak mübadiller, bu Türkleri “gacal” olarak adlandırmaktadırlar.

Ayşe Hanım Çeşmesi

Ayşe Hanım Çeşmesi

Kavaklı

İdari sınırlarına bakıldığında kuzeyinde Barış kuzeybatısında Adnan Kahveci batısında Dereağzı güneyinde Sahil doğusunda Marmara kuzeydoğusunda ise Yakuplu mahalleleri bulunmaktadır. Semt, İstanbul Yaşar Acar Fen Lisesi’ne ev sahipliği yapmaktadır.

Marmara

İdari sınırlarına bakıldığında kuzeyinde ve doğusunda Yakuplu kuzeybatısında Kavaklı batısında Sahil mahalleleri güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır.

Sahil

İdari sınırlarına bakıldığında kuzeyinde Kavaklı batısında Dereağzı doğusunda Marmara mahalleleri güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır.

Yakuplu

İlçenin batı kesimini boydan boya kaplayan mahallenin idari sınırlarına bakıldığında kuzeyinde Esenyurt ilçesine bağlı Haramidere ve Namık Kemal kuzeydoğusunda yine Esenyurt ilçesine bağlı Saadetdere batısında Barış; Kavaklı ve Marmara doğusunda Avcılar ilçesine bağlı Cihangir ve Ambarlı mahalleleri güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır.

editor
0212 296 9558 editor Aralık 10, 2014 12:18
erdemreklam-tlfsd